Υπηρεσίες

ΥΛΙΚΑ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ

Πώληση παντός είδους υλικών οικοδομών.

ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Αναλαμβάνουμε πάσης φύσεως χωματουργικές εργασίες κάθε μεγέθους όπως κατεδαφίσεις κτιρίων, εκβραχισμούς και εσκαφές.